ပညာရေးဌာန

1ဒေါ်ခင်အေးမြင့်ကထိက
2ဒေါ်မိုးပိုင်ချိုကထိက
3ဒေါ်ဝင်းဝင်းခိုင်ကထိက
4ဒေါ်ထွဋ်ထွဋ်ကြည်ကထိက
5ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ရွှေကထိက
6ဒေါ်ကြည်ကြည်စိန်ကထိက
7ဒေါ်မူမူဝင်းကထိက
8ဒေါ်ရီရီမြင့်ကထိက
9ဒေါ်ခင်မိုးစန္ဒာထွန်းကထိက
10ဦးအောင်မြင့်ဦးလက်ထောက်ကထိက
11ဒေါ်ခင်စန္ဒီထွဏ်းလက်ထောက်ကထိက
12ဒေါ်နော်တာလူးဖောဝေလက်ထောက်ကထိက
13ဒေါ်ဖြိုးဖြိုးမြင့်လက်ထောက်ကထိက
14ဒေါ်တင်ချယ်ရီအေးလက်ထောက်ကထိက
15ဒေါ်လှလှဆန်းလက်ထောက်ကထိက
16ဒေါ်မေဇင်သန့်လက်ထောက်ကထိက
17ဒေါ်ငြိမ်းအိမွန်လက်ထောက်ကထိက
18ဒေါ်အေးအေးနိုင်နည်းပြ
19ဒေါ်မြတ်ထက်စံနည်းပြ
20ဦးစမျိုးဝင်းထွန်းနည်းပြ
21ဒေါ်တင်တင်မိုးနည်းပြ
22ဦးသန်းဇော်နည်းပြ