ရည်မှန်းချက်

  • မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ဆောင်ရွက်ရာတွင် အရည်အသွေးမြင့်မားသော ဆရာများကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်သော နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု ပညာရေးကောလိပ်ဖြစ်လာစေရန်။