ဝိဇ္ဇာ(စာပေ)ဌာန

1ဒေါ်မြင့်မြင့်အေးကထိက
2ဒေါ်သူဇာမြင့်ကထိက
3ဒေါ်သက်စုလှိုင်ကထိက
4ဦးနေလင်းကထိက
5ဒေါ်လွင်မာအေးကထိက
6ဒေါ်ဖြိုးဖြိုးမာကထိက
7ဒေါ်နှင်းနုနုလွင်လက်ထောက်ကထိက
8ဦးကျော်ကျော်ခိုင်လက်ထောက်ကထိက
9ဒေါ်နှင်းယုယုနွယ်လက်ထောက်ကထိက