ဘာသာစကားဌာန

1ဒေါ်ကြူကြူမြင့်ကထိက
2ဒေါ်နွဲ့ရင်ဌေးလင်းကထိက
3ဒေါ်စုစုဌေးကထိက
4ဒေါ်တင်တင်ဌေးလက်ထောက်ကထိက
5ဒေါ်ဝတ်ရည်ဝင်းလက်ထောက်ကထိက
6ဒေါ်ဖြိုးအိအိမော်လက်ထောက်ကထိက
7ဦးအောင်ဟိန်းအေးနည်းပြ
8ဒေါ်ရီရီနွယ်နည်းပြ