စီမံရေးရာဌာန

1ဒေါ်သူဇာရှိန်ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီး
2ဒေါ်နန့်မြင့်မြင့်ဦးဌာနမှူး (စာပေ-သိပ္ပံ)
3ဒေါ်နှင်းယုလွင်ဌာနမှူး (စာပေ-ဝိဇ္ဇာ)
4ဒေါ်ခင်စိုးဝင်းဌာနမှူး (ဘာသာစကား)
5ဒေါ်ရင်သိန်းဌာနမှူး (သင်ပြနည်း)
6ဒေါ်ရီရီမြင့်ဌာနမှူး (ပညာရေး)

ရုံးအဖွဲ့

1ဒေါ်ခင်မာလွင်ဌာနမှူူး(စီမံ)
2ဦးမိုးသူထက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး
3ဒေါ်ဇာခြည်ထူးကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး
5ဦးဝင်းနိုင်ဦးဌာနခွဲစာရေး
6ဒေါ်စန္ဒာဝင်းဌာနခွဲစာရေး
7ဦးသန်းထိုက်စိုးအကြီးတန်းစာရေး
8ဦးစောဂျိုးဇက်ပစ္စည်းထိန်း-၄
9ဦးထွန်းဝင်းပစ္စည်းထိန်း-၄
10ဦးရွှေလှအေးရေစက်မောင်း-၄
11ဦးစောကွာလာထူးရေစက်မောင်း-၅
12ဦးသန်းလှိုင်စားဖိုမှူး-၅
13ဒေါ်တိုးတိုးမွန်ကျွမ်းကျင်-၅(အိမ်တွင်းမှု)
14ဦးမျိုးဇော်ဇော်လွင်ကျွမ်းကျင်-၅(စိုက်ပျိုးရေး)
15ဒေါ်နော်လေးလီယံစီးကျွမ်းကျင်-၅(သိပ္ပံ)
16ဦးမိုးပြေးယာဉ်မောင်း-၅
17ဦးကျော်ဇေယျစားဖိုလုပ်သား
18ဒေါ်ချိုချိုသဲစားဖိုလုပ်သား
19ဒေါ်ခင်ဇာခြည်သက်စားဖိုလုပ်သား
20ဦးဇော်ဝမ်းစားပွဲထိုးလုပ်သား
21ဦးစောဟဲနေထူးစားပွဲထိုးလုပ်သား
22ဒေါ်နော်မေရယ်ထူးရုံးအကူ(နေ့စား)
23ဒေါ်အေးအေးမွန်သန့်ရှင်းရေး
24ဦးကျော်မင်းထွန်းအစောင့်