ကျောင်းဝင်ခွင့် လိုအပ်ချက်များ

ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်များအဖြစ် ဖွင့်လှစ်မည့်ပညာရေးကောလိပ်များကျောင်းဝင်ခွင့် လိုအပ်ချက်များ

  • အမျိုးသားဦးရေ ၅၀ % နှင့် အမျိုးသမီးဦးရေ ၅၀ % လက်ခံမည်။
  • ပေးအပ်မည့်ဘွဲ့မှာ B.Sc(Education)/BA(Education) ဖြစ်ပြီး သင်တန်း ကာလမှာ (၄)နှစ်ဖြစ်ပါသည်။
  • ပညာရေးကောလိပ် (၂၅)ကျောင်းတွင် စုစုပေါင်းကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ (၃၃ ၇ဝ)ဦး လက်ခံမည်။
  • ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့သော တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကို အောင်မြင် သူဖြစ်ရမည်။ သတ်မှတ်အရည်အချင်း ပြည့်မီသူများကို တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များ၊ မြို့နယ်အလိုက် မူလတန်းကျောင်းသား စုစုပေါင်းကို မူတည်၍ မြို့နယ်အလိုက်ကျောင်းသားဦးရေနှင့် ပညာရေးကောလိပ်များ ၏ ဝင်ဆန့်အင်အားအရ မြို့နယ်များအလိုက် ဝင်ခွင့်ပြုမည်။
  • တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူသည် နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် (နိုင်)/ (ပြု)/(ဧည့်) ကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်ရမည်။ ။ ပညာရေးကောလိပ်သို့ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများသည် သင်တန်းကို ပြီးဆုံး အောင် တက်ရောက်ရမည်။ ဘွဲ့ရရှိပြီးနောက် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် အနည်းဆုံး(၃)နှစ်ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ပါမည်ဟု ဝန်ခံကတိလက်မှတ် ရေးထိုးရမည်။
  • မူလတန်းပြ၊ အလယ်တန်းပြအဖြစ် ခန့်ထားပါက ဒေသမရွေး တာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
  • ပညာရေးကောလိပ်များမှ သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းများကို လိုက်နာ နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
  • ခံဝန်ချုပ်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ပါက လျော်ကြေးငွေ ၅ဝဝဝဝဝိ/- (ကျပ်ငါးသိန်းတိတိ)ကို ပေးလျော်ရန်နှင့် တည်ဆဲ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ အရေးယူခြင်းကိုလည်း ခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ။
  • ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသများမှ လျှောက်ထားသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ များအတွက် ခွဲတမ်းကို ပညာရေးကောလိပ်အသီးသီးတွင် လက်ခံမည့်ဦးရေ၏ (၅%) ထားရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
  • လိုအပ်ပါက လူတွေ့ စစ်ဆေးခြင်းခံရမည်။