မြောင်းမြပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် OE, ME & Furniture ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

မိမိဝယ်ယူလိုသည့် Lot- No အလိုက် KBZ Pay 09252154859 သို့ ဆက်သွယ် ငွေပေးသွင်းပြီးပါက လျှောက်လွှာများကို Email (သို့)Viber နံပါတ်များသို့ ပေးပို့ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *